Etická komise

Zasedání Etické komise

Další zasedání Etické komise proběhne 12. 01. 2021.

Žádosti zasílejte nejpozději do 08. 01. 2021 1× elektronicky na lenka.stloukalova@upol.cz a 1x v tištěné formě na adresu:

Etická komise FZV UP v Olomouci,
Lenka Stloukalová,
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc.

Složení Etické komise

Administrativní pracovník etické komise
Lenka Stloukalová  lenka.stloukalova@upol.cz  58 563 2880

Akademický pracovník - předsedkyně komise - Ústav ošetřovatelství FZV UP v Olomouci
Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.  lenka.mazalova@upol.cz  

Bez pracovního vstahu k FZV UP v Olomouci
Mgr. Petra Řeháková  petra.rehakova@fnol.cz  

Akademický pracovník - Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností FZV UP v Olomouci
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.  miroslav.kopecky@upol.cz  

Akademický pracovník - Ústav fyzioterapie FZV UP v Olomouci
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D.  petr.konecny@upol.cz  

Bez zdravotnického vzdělání a bez odborné vědecké kvalifikace
PhDr. Iva Tenorová  i.tenorova@seznam.cz