Vědecko-výzkumná komise

Statut Vědecko-výzkumné komise FZV UP v Olomouci

 

Složení vědecko-výzkumné komise FZV UP:

Ústav společenských a humanitních věd, proděkan pro vědu a výzkum a celoživotní vzdělávání - předseda komise
Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.  jiri.vevoda@upol.cz  58 563 2817
 
Děkanát FZV - tajemník
Mgr. Lenka Doleželová  lenka.dolezelova@upol.cz  58 563 2851
 
Ústav zdravotnického managementu
doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.  jana.janoutova@upol.cz  58 563 2861
 
Centrum vědy a výzkumu
doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D.  helena.kisvetrova@upol.cz  58 563 2805
 
Ústav klinické rehabilitace
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D.  petr.konecny@upol.cz  58 563 2830
 
Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.  miroslav.kopecky@upol.cz  58 563 2811
 
Ústav zdravotnického záchranářství a intenzivní péče
PhDr. Petr Matouch  petr.matouch@upol.cz  58 563 2883
 
Ústav porodní asistence
doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, Ph.D.  ludmila.matulnikova@upol.cz  58 563 2822
 
Děkanát FZV - referent VaV
Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková vera.pospisilikova@upol.cz  58 563 2856
 
Ústav ošetřovatelství
Mgr. Lenka Šáteková, Ph.D.  lenka.satekova@upol.cz  58 563 2821