SVOČ

Záměrem Studentské vědecké odborné činnosti je dát prostor talentovaným studentům, kteří chtějí rozvíjet a prezentovat své poznatky v oblasti vědy a výzkumu, dokáží své názory na danou problematiku podat a obhájit před odbornou komisí a veřejností.

Každý rok pořádá fakulta konferenci SVOČ, které se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského a magisterského studia Fakulty zdravotnických věd.

Studenti, kteří práci úspěšně obhájí, obdrží stipendium ve výši až 2 000 Kč v souladu se Směrnicí děkana FZV UP ke Studentské vědecké a odborné činnosti na FZV UP FZV-SD-3/2016.

Termíny SVOČ 2020/2021 na FZV UP

Z důvodu aktuální epidemiologické situace nebude Studentská vědecká odborná činnost na FZV v akademickém roce 2020/2021 vyhlášena.

Ocenění SVOČ

  • Stipendium všem úspěšným studentům
    Všem řešitelům, kteří práci obhájili, náleží odměna ve výši  2 000 Kč.
  • Tři nejlépe hodnocené práce v jednotlivých sekcích
    V jednotlivých sekcích budou dále ohodnoceny tři nejlepší práce:
  1. místo – odměna 5 000 Kč
  2. místo – odměna 3 000 Kč
  3. místo – odměna 2 000 Kč

Témata SVOČ

Přihláška SVOČ

Pravidla SVOČ

(ukázky posteru: vzor1, vzor2)