Bakalářské a magisterské studium

Informace pro studenty

  • Brožura FZV pro ak. rok 2020/2021 (členění fakulty, kontakty, studijní plány)

Studijní plány

Akademický rok 2020/2021

Bakalářské studijní programy

Prezenční forma studia
Ergoterapie Studijní plán (pdf)  
Fyzioterapie Studijní plán (pdf) platný pro studenty 1. a 2.ročníku
Fyzioterapie Studijní plán (pdf) platný pro studenty 3. ročníku
Pediatrické ošetřovatelství Studijní plán (pdf)  
Physiotherapy Studijní plán (pdf)  
Porodní asistence Studijní plán (pdf) platný pro studenty 1. ročníku
Porodní asistentka Studijní plán (pdf) platný pro studenty vyšších ročníků
Radiologická asistence Studijní plán (pdf) platný pro studenty 1. a 2. ročníku
Radiologický asistent Studijní plán (pdf) platný pro studenty 3. ročníku
Všeobecné ošetřovatelství Studijní plán (pdf) platný pro studenty 1. ročníku
Všeobecná sestra Studijní plán (pdf) platný pro studenty vyšších ročníků
Zdravotnický záchranář Studijní plán (pdf) platný pro studenty 1. a 2. ročníku
Zdravotnický záchranář Studijní plán (pdf) platný pro studenty 3. ročníku
Kombinovaná forma studia
Porodní asistence Studijní plán (pdf) platný pro studenty 1. ročníku
Porodní asistentka Studijní plán (pdf) platný pro studenty vyšších ročníků
Všeobecné ošetřovatelství Studijní plán (pdf) platný pro studenty 1. ročníku
Všeobecná sestra Studijní plán (pdf) platný pro studenty vyšších ročníků

Navazující magisterské studijní programy

Požadované počty kreditů

Bakalářské studijní programy

Ergoterapie - prezenční studium

Ročník A B C Součet
1. 52     60
2. 51 18* 9* 60
3. 50     60
Celkem 153 18 9 180

*za celou dobu tříletého studia

 

Fyzioterapie - prezenční studium (platné pro studenty 1. a 2. ročníku)

Ročník A B C Součet
1. 51     60
2. 51 18* 9* 60
3. 51     60
Celkem 153 18 9 180

*za celou dobu tříletého studia

 

Fyzioterapie - prezenční studium (platné pro studenty 3. ročníku)

Ročník A B C Součet
1. 52 4 4 60
2. 52 2 6 60
3. 49 6 5 60
Celkem 153 12 15 180

 

Pediatrické ošetřovatelství - prezenční studium

Ročník A B C Součet
1. 58 2 - 60
2. 58 2 - 60
3. 55 5 - 60
Celkem 171 9 - 180

 

Porodní asistence - prezenční/kombinované studium (platné pro studenty 1. ročníku)

Ročník A B C Součet
1. 54 4   60
2. 53 4 8* 60
3. 55 2   60
Celkem 162 10 9 180

*za celou dobu tříletého studia

 

Porodní asistentka - prezenční/kombinované studium (platné pro studenty vyšších ročníků)

Ročník A B C Součet
1. 54 3 3 60
2. 55 2 3 60
3. 56 1 3 60
Celkem 165 6 9 180

 

Radiologická asistence - prezenční studium (platné pro studenty 1. a 2. ročníků)

Ročník A B C Součet
1. 59     60
2. 50 10* 4* 60
3. 57     60
Celkem 166 10 4 180

*za celou dobu tříletého studia

 

Radiologický asistent - prezenční studium (platné pro studenty 3. ročníku)

Ročník A B C Součet
1. 54 0 6 60
2. 50 4 6 60
3. 54 0 6 60
Celkem 158 4 18 180

 

Všeobecné ošetřovatelství - prezenční/kombinované studium (platné pro studenty 1. ročníku)

Ročník A B C Součet
1. 56 4 - 60
2. 57 3 - 60
3. 57 3 - 60
Celkem 170 10 - 180

 

Všeobecná sestra - prezenční/kombinované studium (platné pro studenty vyšších ročníků)

Ročník A B C Součet
1. 58 2 - 60
2. 58 2 - 60
3. 58 2 - 60
Celkem 174 6 - 180

 

Zdravotnický záchranář - prezenční studium (platné pro studenty 1. a 2. ročníku)

Ročník A B C Součet
1. 59 1 - 60
2. 59 1 - 60
3. 58 2 - 60
Celkem 176 4 - 180

 

Zdravotnický záchranář - prezenční studium (platné pro studenty 3. ročníku)

Ročník A B C Součet
1. 56 4 - 60
2. 59 1 - 60
3. 58 2 - 60
Celkem 173 7 - 180

 

Physiotherapy - (studium v anglickém jazyce)

Ročník A B C Součet
1. 54     60
2. 54 22* 8* 60
3. 55     60
4. 47     60
Celkem 240 22 8 180

*za celou dobu tříletého studia

 

Navazující magisterské studijní programy

Aplikovaná fyzioterapie - prezenční studium

Ročník A B C Součet
1. 56 6* 6* 60
2. 52     60
Celkem 108 6 6 120

*za celou dobu dvouletého studia

 

Intenzivní péče v porodní asistenci - prezenční/kombinované studium

Ročník A B C Součet
1. 60 0 0 60
2. 60 0 0 60
Celkem 120 0 0 120

 

Organizace a řízení ve zdravotnictví - prezenční/kombinované studium

Ročník A B C Součet
1. 59 1 0 60
2. 59 1 0 60
Celkem 118 2 0 120

 

Ošetřovatelská péče v interních oborech - prezenční/kombinované studium

Ročník A B C Součet
1. 60 0 0 60
2. 60 0 0 60
Celkem 120 0 0 120

 

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice - prezenční/kombinované studium

Ročník A B C Součet
1. 60 0 0 60
2. 60 0 0 60
Celkem 120 0 0 120

Vysvětlivky ke studijnímu plánu

Rozsah hodinZakončení
Spočet vyučovacích hodin za semestrZpzápočet
Tpočet vyučovaných týdnů za semestrKokolokvium
Dpočet vyučovaných dnů za semestrZkzkouška
Szvstátní závěrečná zkouška
Doporučený semestrDoporučený rok
ZSzimní semestr stanovuje nejnižší možný studijní ročník,
LSletní semestr od kterého lze předmět zapsat
Kredity - počet kreditů, které student absolvováním předmětu získá

Rozvrhy

Akademický rok 2020/2021

Bakalářské studium v prezenční formě studia
Ergoterapie 1.ročník 2.ročník  
Fyzioterapie 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Pediatrické ošetřovatelství 1.ročník 2.ročník  
Porodní asistence 1.ročník    
Porodní asistentka   2.ročník 3.ročník
Radiologická asistence 1.ročník 2.ročník  
Radiologický asistent     3.ročník
Všeobecné ošetřovatelství 1.ročník    
Všeobecná sestra   2.ročník 3.ročník
Zdravotnický záchranář 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Bakalářské studium v kombinované formě studia
Porodní asistence 1.ročník    
Porodní asistentka   2.ročník 3.ročník
Všeobecné ošetřovatelství 1.ročník    
Všeobecná sestra   2.ročník 3.ročník
Navazující magisterské studium v prezenční formě studia
Aplikovaná fyzioterapie 1.ročník 2.ročník  
Intenzivní péče v porodní asistenci 1.ročník 2.ročník  
Organizace a řízení ve zdravotnictví 1.ročník    
Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.ročník 2.ročník  
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 1.ročník 2.ročník  
Navazující magisterské studium v kombinované formě studia
Intenzivní péče v porodní asistenci 1.ročník 2.ročník  
Organizace a řízení ve zdravotnictví 1.ročník    
Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.ročník 2.ročník  
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 1.ročník 2.ročník  

Bakalářské a diplomové práce

Odborná praxe

POSTUP PŘI PORANĚNÍ OSTRÝM PŘEDMĚTEM KONTAMINOVANÝM BIOLOGICKÝM MATERIÁLEM - 24. 9 2020