Centrum praktických dovedností

Fakulta zdravotnických věd, Lékařská fakulta UP v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc vybudovaly společně Centrum praktických dovedností, ve kterém se studenti i zdravotníci z praxe zdokonalují v poskytování péče. Centrum praktických dovedností bylo otevřeno v roce 2011.

Na speciálních modelech si studenti v rámci výuky i při samostudiu  procvičují základní činnosti v ošetřovatelství, které využijí v každodenní praxi, a poskytování první pomoci. Na figurínách, které simulují přirozené podmínky, si mohou studenti vyzkoušet například cévkování, aplikace injekcí, péče o rány, odběry biologického materiálu, použití defibrilátorů, ošetření zlomenin, zastavení krvácení  a jiné. Současně je možné si v centru nacvičit různé krizové situace, což vítají zejména zdravotničtí pracovníci a lékaři ze specializovaných pracovišť. Centrum praktických dovedností realizuje pro širokou veřejnost akreditovaný rekvalifikační program Zdravotník zotavovacích akcí, pořádá kurz Zdravotnické angličtiny a školám nabízí možnost exkurze.

Personální obsazení

Přednosta
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.  miroslav.kopecky@upol.cz  58 563 2811
Ostatní členové
Blanka Kolembusová  blanka.kolembusova01@upol.cz  58 563 2761
Mgr. Petra Pičmanová  petra.picmanova@upol.cz  58 563 2823