Vnitřní předpisy a normy FZV UP

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Platnost od Účinnost od Účinnost do
FZV-A-17-04-ÚZ01 Jednací řád AS FZV UP - úplné znění 29.5.2017 29.5.2017
FZV-A-11-01-ÚZ01 Jednací řád Vědecké rady FZV UP - úplné znění 4.2.2011 4.2.2011
FZV-A-1/2015 Statut FZV UP 7.5.2015 7.5.2015
FZV-A-1/2016 Volební a jednací řád Akademického senátu FZV UP 28.1.2013 28.1.2013 28.5.2017
FZV-A-17-03-ÚZ02 Volební řád AS FZV UP - úplné znění 29.5.2017 29.5.2017
FZV-A-2-2017 Změna Statutu FZV UP 29.5.2017 29.5.2017

Vnitřní normy

Číslo normy Název Platnost od Účinnost od Účinnost do
FZV-B3-09/2 Anglické názvy jednotlivých pracovišť FZV 1.7.2009 1.7.2009 20.9.2020
FZV-SD-4/2016 Anglické názvy pracovišť FZV - dodatek č. 1 1.10.2016 1.10.2016 20.9.2020
FZV-B-21-03 Děkanské volno 2021 31.8.2021 10.9.2021 31.10.2021
FZV-MPD-1/2016 Dodatek č. 1 - Metodický pokyn děkana pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV 15.9.2016 15.9.2016
FZV-SD-2/2014 Hostující profesoři na FZV 17.3.2014 19.3.2014 18.5.2018
FZV-MP-20-01 Metodický pokyn - účty externistů na FZV 23.10.2020 23.10.2020
FZV-MPD-2/2014 Metodický pokyn děkana pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV 2.7.2014 2.7.2014
FZV-MPD-5/2013 Metodický pokyn k Ediční činnosti FZV 16.12.2013 16.12.2013
FZV-B-18-02 -N01 Novela č. 1 k VN ke stipendijnímu řádu 26.4.2018 1.5.2018 9.9.2020
FZV-B-18-02 -N02 Novela č. 2 k VN ke stipendijnímu řádu UPOL 20.12.2018 1.1.2019 9.9.2020
FZV-B-18-01- N01 Novela ke SaZ řádu UP 4.6.2019 1.9.2019
FZV-A-1/2016 Organizační řád FZV 17.12.2015 1.1.2016 5.5.2017
FZV-B-21-07 Organizační řád FZV UP 31.12.2021 1.1.2022
FZV-B-17-09-N01 Organizační řád FZV UP - Novela č. 1 28.5.2018 1.6.2018 2.3.2020
FZV-RD-2/2016 Pověření FZV 1.3.2016 1.3.2016 2.4.2017
FZV-B-18-05 Pověření na FZV UP 28.5.2018 1.6.2018 5.5.2019
FZV-RD-1/2017 Pověření na FZV UP 3.4.2017 3.4.2017 31.5.2018
FZV-B-22-02 Pověření na FZV UP 28.2.2022 1.3.2022
FZV-MPD-1/2015 Pravidla pro předkládání návrhů odměn na FZV 5.1.2015 5.1.2015 2.4.2017
FZV-B-22-04 Provozní řád budovy tř. Svobody 8 25.7.2022 25.7.2022
FZV-SD-4/2013 Řád celoživotního vzdělávání UP v Olomouci 1.1.2014 1.1.2014
FZV-SD-5/2016 Slavnostní akty FZV 1.10.2016 1.10.2016
FZV-SD-2/2015 Směrnice děkana - Cena děkana FZV 15.6.2015 15.6.2015 12.4.2017
FZV-B2-10/3 Stanovení výše poplatků a úhrad za činnosti a úkony realizované FZV 13.9.2010 13.9.2010 31.12.2017
FZV-B3-11/1 Statut a pracovní postupy Etické komise FZV 13.1.2011 13.1.2011
FZV-SD-1/2016 Stipendijní řád FZV UP v Olomouci 15.9.2016 15.9.2016 28.2.2018
FZV-SD-2/2013 Studentská pedagogická činnost 7.11.2013 7.11.2013
FZV-SD-3/2016 Studentská vědecká a odborná činnost na FZV 1.9.2016 1.9.2016
FZV-B3-11/5 Studijní a zkušební řád UP v Olomouci 1.9.2011 1.9.2011 28.2.2018
FZV-SD-2/2016 Studijní a zkušební řád UP v Olomouci - dodatek č. 1 1.9.2016 1.9.2016 28.2.2018
FZV-SD-1/2014 Studijní a zkušební řád UP v Olomouci - postgraduální studium 17.3.2014 19.3.2014 31.8.2019
FZV-SD-3/2015 Studijní a zkušební řád UP v Olomouci - postgraduální studium - dodatek č. 1 14.10.2015 14.10.2015
FZV-B3-09/10 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 29.9.2009 29.9.2009
FZV-B-18-01 Vnitřní norma k provádění studijního a zkušebního řádu UP 26.2.2018 1.3.2018
FZV-B-18-02 Vnitřní norma ke stipendijnímu řádu UP 26.2.2018 1.3.2018 9.9.2020

Zavřít stránku