Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Zaměstnancům

Aktuality

Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
Seznam kandidátů na funkci děkana FZV UP na funkční období 2017-2021
Akademický senát Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci přijal na svém zasedání dne 10.11.2016 usnesení o vyhlášení řízení o návrhu na jmenování děkanem FZV UP v Olomouci na funkční období 2017 -...
Více než pět a půl tisíce uživatelů si už nainstalovalo do svých telefonů unikátní mobilní aplikaci Univerzity Palackého pro snadnější studium. Ke studentům, kteří mohli UPlikaci využívat už od...
Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci pořádá kurz „Zdravotnická angličtina“ Kurz je určen pro studenty, mentory či...
Stránka aktualizována: 26. 11. 2012, Daniel Agnew