Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Zaměstnancům

Aktuality

Od 27.2. do 10.3. 2017 lze nominovat kandidáty pro volby do Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci.
Fakulta zdravotnických věd, projekt HELP v rámci programu Erasmus+ pořádají ve spolupráci se Spolkem vysokoškolsky vzdělaných sester a Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků konferenci s...
Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků s termínem nástupu od 1. dubna 2017:
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
Více než pět a půl tisíce uživatelů si už nainstalovalo do svých telefonů unikátní mobilní aplikaci Univerzity Palackého pro snadnější studium. Ke studentům, kteří mohli UPlikaci využívat už od...
Stránka aktualizována: 26. 11. 2012, Daniel Agnew