Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Pracovní nabídky

Uchazeči výběrových řízení mohou využít vzorfileadmin/user_upload/FZV/download/2016/VZOR_PRIHLASKA_uchazece_do_VR-1.docfileadmin/user_upload/FZV/download/2016/VZOR_PRIHLASKA_uchazece_do_VR-1.doc přihlášky.

Osobní dotazník s přílohou naleznete v sekci Předpisy, formuláře a další dokumenty UP.

Konání výběrových řízení je upraveno Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UP (naleznete v sekci Předpisy UP) a Metodickým pokynem děkana k vypsání výběrového řízení na obsazování míst akademických pracovníků na FZV (naleznete v sekci Dokumenty a normy FZV).

Kvalifikační požadavky pro jednotlivá pracovní místa na UP naleznete v Katalogu zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd v sekci Vnitřní normy UP.

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.
Stránka aktualizována: 25. 05. 2016, Daniel Agnew