Výběrové řízení na místa studentských pedagogických sil pro zimní semestr ak. roku 2019/2020

úterý 28. květen 2019, 13:19

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

vypisuje v souladu se Směrnicí děkana FZV UP ke studentské pedagogické činnosti

výběrové řízení na místa studentských pedagogických sil

pro zimní semestr ak. roku 2019/2020

na níže uvedených pracovištích:

 

 

Ústav ošetřovatelství: 4 místa

Ústav porodní asistence: 2 místa

Ústav fyzioterapie: 4 místa

Ústav zdravotnického managementu: 1 místo

Ústav radiologických metod: 4 místa

Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností: 2 místa

 

Studenti prezenčních forem studia, kteří mají zájem pracovat jako studentská pedagogická síla, podávají přihlášku na předepsaném formuláři přímo na příslušném ústavu do 30. června 2019.

Formulář naleznete zde: https://www.fzv.upol.cz/zamestnanci/administrativa/formulare/

Pracovní náplní studentské pedagogické síly je spolupráce při zajištění výuky, vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti ústavu (další informace viz Směrnice děkana FZV UP ke studentské pedagogické činnosti FZV-SD-1/2013). Za vykonávanou činnost je vypláceno jednorázové stipendium ve výši max. 5.000,- Kč za semestr.

SPČ - vyhlášení

Zpět