Nová norma UP

čtvrtek 21. únor 2019, 15:07

Dnem 23. února 2019 nabývá účinnosti norma UP:

R-B-19/10 – Rozhodnutí o zrušení norem  

Odkaz:   https://files.upol.cz/normy/normy/R-B-19-10.pdf