Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Úřední deska

Vítáme Vás na stránkách úřední desky Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Zde  najdete oficiální informace z různých oblastí činnosti FZV.

Fakulta zdravotnických věd UP byla zřízena jako 8. fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační komise, která na svém zasedání ve dnech 20. a 21. listopadu 2007 vydala souhlasné stanovisko ke zřízení FZV. Akademický senát UP na svém zasedání dne 2. dubna 2008 schválil změnu Statutu Univerzity Palackého v Olomouci a tato byla následně zaregistrována na Ministerstvu školství, mládeže  a tělovýchovy ČR dne 11. dubna 2008 pod. č.j. 7 290/2008-30.

Oznámení

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci.
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
konaných ve dnech 19. 3. – 20. 3. 2015 na funkční období 2015 – 2018

Stránka aktualizována: 28. 11. 2016, Martin Fasner