Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Vedení fakulty

  Děkan FZV:
  doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
  tel.: 58 563 2850
  e-mail: jaroslav.vomacka@upol.cz
  úřední hodiny: Čt: 8.00 - 10.00

  Asistentka děkana FZV:
  Mgr. Romana Schneeweissová
  tel./fax: 58 563 2852
  e-mail: romana.schneeweissova@upol.cz

  Tajemnice FZV:
  Mgr. Lenka Doleželová
  tel.: 58 563 2851
  e-mail: lenka.dolezelova@upol.cz

  Proděkanky/proděkani:

  Statutární zástupkyně děkana a proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti:
  Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.
  tel.: 58 563 2804
  e-mail: zdenka.miksova@upol.cz
  úřední hodiny: Út: 9.00 - 11.00
                        St: 13.30 – 14.30

  Proděkan pro vědu a výzkum:
  prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
  tel.: 585 632 802
  e-mail: david.skoloudik@upol.cz
  úřední hodiny: čt: 10.00 - 12.00

  Proděkan pro vnější a vnitřní záležitosti a zahraniční spolupráci:
  MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.
  tel.: 588 443 208
  e-mail: jan.galuszka@fnol.cz
  úřední hodiny: Pá: 13.00 - 15.00

  Stránka aktualizována: 04. 01. 2016, Martin Fasner