Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP
05.12.2016, 08:31, Stáří: 114 dnů

Vyhlášení výběrového řízení na místa studentských pedagogických sil

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje v souladu se Směrnicí děkana FZV UP ke studentské pedagogické činnosti výběrové řízení na místa studentských pedagogických sil pro letní semestr ak. roku 2016/2017 na níže uvedených pracovištích:

Ústav ošetřovatelství: 4 místa

Ústav porodní asistence: 2 místa

Ústav radiologických metod: 2 místa

Ústav fyzioterapie: 2 místa

Ústav společenských a humanitních věd: 2 místa

Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností: 1 místo

Studenti prezenčních forem studia, kteří mají zájem pracovat jako studentská pedagogická síla, podávají přihlášku na předepsaném formuláři (viz http://www.fzv.upol.cz/menu/uredni-deska/dokumenty-a-normy/) přímo na příslušném ústavu do konce prosince 2016.

Pracovní náplní studentské pedagogické síly je spolupráce při zajištění výuky, vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti ústavu (další informace viz Směrnice děkana FZV UP ke studentské pedagogické činnosti FZV-SD-1/2013). Za vykonávanou činnost je vypláceno jednorázové stipendium ve výši max. 5.000,- Kč za semestr.Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Stránka aktualizována: 01. 04. 2011, Daniel Agnew